SKP Rapid Plzeň - 0232

Stručné představení střeleckého oddílu


Sportovně střelecký klub SKP Rapid Plzeň tvoří členové klubu a Centra sportu MV ČR společně. Struktura klubu funguje na bázi poloprofesionality. Členové  Centra sportu  jsou reprezentanty ČR připravující se v profesionálních podmínkách. Členy klubu jsou všichni ti, kteří se své zálibě - sportovní střelbě věnují ve svém volném čase, jako v každém střeleckém klubu. Počet členů našeho klubu se každý rok mění, vzhledem k neustálé obměně mladých zájemců se pohybuje vždy okolo 110 - jsme jedním ze dvou největších střeleckých klubů v Plzeňském kraji. V klubu se dospělí členové převážně věnují pistolovým disciplínám, v menší míře puškovým disciplínám. Věnujeme se výchově mládeže na pravidelných trénincích pod vedením zkušených trenérů Bedřišky Hykové a Jaroslava Havla - pistolové disciplíny , Václava Steinera, Kateřiny Frantalové - puškové disciplíny. Dospělí členové klubu trénují individuálně, dle svého volného času - neschází se pravidelně. Pro svoji činnost využíváme střelnici v budově Centrumu sportu před vchodem do střeleckého areálu - vzduchové zbraně a střelnice v areálu střeleckého stadionu - malorážkové zbraně.
Mezi nadějné mladé střelce současnosti, kteří klub svými výsledky dobře reprezentují na republikových soutěžích patří Tereza Přibáňová. Z dospělých střelců jsou to určitě  Pavel Skopový, Luboš Přibáň, Vlastislav Fiala, Rudolf Bernát a Jindřich Skupa.
Na chodu klubu se nejvíce podílejí : Jaroslav Havel, Václav Pučelík, Václav Steiner, Bedřiška Hyková, Bohuslav Špaček starší a pak jsou samozřejmě ti, kteří pomáhají a bez nich by to nešlo : Pavel Skopový, Jiří Kupec, Bohuslav Špaček mladší, Jaromír Smetana, Josef Sýkora, Bohuslav Spiner, Vladislav Štěrba a mnoho dalších.
Klub pořádá každý rok závody především pro pistoláře - Západočeský pohár ze vzduchové pistole - dva  samostatné závody   v hale ASS v Plzni - Lobzích. Západočeský pohár ve sportovní pistoli - jeden samostatný závod  na střelnici v Plzni - Lobzích. Centrum sportu pořádá s klubem každý rok mezinárodní závody ze vzduchových zbraní GP Kooperativa.

Oddělení kulové střelby Plzeň

Stručná historie oddělení kulové střelby Plzeň

 
Sportovní střelba je řazena mezi sporty technické a je od založení novodobých Olympijských her sportem olympijským. V resortu ministerstva vnitra byl v polovině roku 1965 ustaven střelecký vrcholový oddíl při Rudé hvězdě Plzeň, který byl řízen Odborem tělovýchovy Praha. Zakládajícím členem byl trenér i aktivní závodník pan Vladimír Tobiášek. Začínalo se doslova od píky. Vrcholový oddíl tvořili v prvopočátcích jen tři vojáci základní služby ( Vogler Jiří, Král Antonín, Honz Josef). Koncem roku byl kádr doplněn o další sportovce ( Helus Jaroslav, Šváb Josef, Kolínek Rudolf).

Vznik vrcholového oddílu sportovní střelby v tělovýchovné jednotě Rudá hvězda Plzeň nejvíce ovlivnily dva faktory:


Nové pojetí sportu v resortu ministerstva vnitra, které mělo vytvářením vrcholových středisek pomoci československé reprezentaci.


Jediný z mezinárodního hlediska vyhovující střelecký stadion byl v Plzni, kde jej vybudovala ČSLA v roce 1963.

Hodně problémů čekalo na vyřešení, mnoho úkolů na splnění. Bylo třeba zajistit podmínky pro činnost (prostory, šatny, střelnice). S těmito problémy značnou měrou pomohla Krajská správa SNB Západočeského kraje. Po meziresortní dohodě s ministerstvem Národní obrany došlo k uzavření nájemní smlouvy o používání lobezského střeleckého stadionu oddílem Rudé hvězdy, včetně šaten a používání společných zařízení střelnice. Postupem času se oddíl naplňoval sportovci i trenéry z celého Československa. Součástí oddílu byli i vojáci základní služby (vojska MV). V roce 1974 došlo ke změně organizační struktury vrcholového sportu. V této době mělo středisko 15 sportovců instruktorů, 8 vojáků základní služby, 4 trenéři a 5 členů SVS- M. Vzhledem k velikosti vrcholového oddílu byl změněn statut na středisko vrcholového sportu. Ke zlepšení tréninkových podmínek přispělo přestěhování do nové provozní budovy v roce 1978. V létech 1978 až 1983 byly při našem středisku zřízeny základny mládeže v pistolových disciplinách a to v Brně, Ostravě, Pardubicích a Plzni. Tyto zabezpečovaly ve velké míře kandidáty pro středisko vrcholového sportu mládeže (odchovanci Putna, Skupa, Renner, Kužvart a další) .
V důsledku společenských změn po roce 1989 skončili vojáci základní služby svoji činnost v roce 1994. Struktura oddílu umožňovala provozování všech kulových střeleckých disciplin z programu Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. I přes počáteční potíže dosahovali střelci velmi dobrých sportovních výsledků. Tři sportovci se nominovali na MS v roce 1966. Nejúspěšnějším byl Rudolf Pojer - dvakrát čtvrtý a Šváb Josef se podílel na zisku bronzové medaile družstva. První idividuální medaili a zároveň i titul Mistra Evropy získal Vladimír Hurt v roce 1968. Petr Kovařík získal jako první individuální medaili na MS. Historicky první titul MIstra Světa získal Karel Bulan v roce 1974. Prvním střelcem v České republice, který získal tři tituly Mistra Světa je Petr Kůrka.  V roce 1994 byla panu Petru Kůrkovi udělena Cena PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, nejvyšší ocenění ČOV.
Mimo vrcholné sportovní akce se naši sportovci zúčastňovali řady dalších mezinárodních závodů - Světových pohárů, Spartakiády bezpečnostních sborů socialistických zemí, Družba a Mistrovství Evropy - Policie USPE.
Na OH 2000 v australském Sydney se podařilo získat Martinu Tenkovi první olympijskou medaili - bronzovou v libovolné pistoli. Na OH 2004 v řeckých Aténách získala Kateřina Emmons (Kůrková) bronzovou medaili ve vzduchové pušce. Na OH 2008 v čínském Pekingu získala Kateřina Emmons (Kůrková) zlatou medaili ve vzduchové pušce a stříbrnou medaili ve standardní malorážce.