SSK RAPID Plzeň


Stručné představení střeleckého oddílu

Sportovně střelecký klub SSKP RAPID Plzeň tvořili členové klubu a Centra sportu MV ČR společně, struktura klubu fungovala na bázi poloprofesionality. Členové Centra sportu jsou reprezentanty ČR, připravují se v profesionálních podmínkách. Od února 2017 založili členové Centra sportu nový střelecký klub SSK Olymp Plzeň.

Členy našeho klubu SSKP RAPID Plzeň jsou všichni ti, kteří se své zálibě - sportovní střelbě věnují ve svém volném čase, jako v každém střeleckém klubu. Počet členů našeho klubu je od roku 2017 - 85, již bez členů Olympu. Tento počet se bude určitě v příštích letech měnit, vzhledem k neustálé obměně mladých zájemců. Jsme jedním ze dvou největších střeleckých klubů v Plzeňském kraji. V klubu se dospělí členové věnují převážně pistolovým disciplínám, v menší míře puškovým disciplínám. Věnujeme se výchově mládeže na pravidelných trénincích pod vedením zkušených trenérů Bedřišky Hykové, Jaroslava Havla, Pavla Skopového - pistolové disciplíny, Václava Steinera - puškové disciplíny. Dospělí členové klubu trénují individuálně dle svého volného času - neschází se pravidelně. Pro svoji činnost využíváme střelnici v budově Olympu, vpravo před vchodem do střeleckého areálu - vzduchové zbraně a střelnice v areálu střeleckého stadionu - malorážkové zbraně.

Mezi mladé nadějné střelce současnosti patří : Tomáš Tilňák, Lukáš Jouja, Martin Pojer, Tereza Tomanová, Matěj Zátko. Z dospělých střelců jsou to určitě : Pavel Skopový, Martin Kubeš starší, Vlastislav Fiala, Jindřich Skupa.

Na chodu klubu se nejvíce podílejí : Jaroslav Havel, Václav Pučelík, Vlastislav Fiala, Bedřiška Hyková, Václav Steiner a pak jsou samozřejmě ti, kteří pomáhají a bez nich by to nešlo : Pavel Skopový, Jiří Kupec, Jaromír Smetana, Josef Sýkora, Vladislav Štěrba a mnoho dalších.

Klub pořádá každý rok závody především pro pistoláře : "Plzeňská diabolka", "3.kolo Zpč.poháru + finále", "3 kola Extraligy družstev", "3 kola soutěže "Fiala cup" - vzduchová pistole. "Pohár Lobez" - disciplína SP 30 + 30. Od roku 2018 sami pořádáme mezinárodní závody ze vzduchových zbraní "GP Rapid Plzeň" - dříve GP Kooperativa.

Oddělení kulové střelby - stručná historie

Sportovní střelba je řazena mezi sporty technické a je od založení novodobých Olmypijských her sportem olympijským. V resortu ministerstva vnitra byl v polovině roku 1965 ustaven střelecký vrcholový oddíl při Rudé hvězdě Plzeň, který byl řízen Odborem tělovýchovy Praha. Zakládajícím členem byl trenér i aktivní závodník pan Vladimír Tobiášek. Začínalo se doslova od píky. Vrcholový oddíl tvořili v prvopočátcích jen tři vojáci základní služby (Jiří Vogler, Antonín Král, Josef Honz). Koncem roku byl kádr doplněn o další sportovce (Jaroslav Helus, Josef Šváb, Rudolf Kolínek).

Vznik vrcholového oddílu sportovní střelby v tělovýchovné jednotě Rudá hvězda Plzeň nejvíce ovlivnily dva faktory :

Nové pojetí sportu v resortu ministerstva vnitra, které mělo vytvářením vrcholových středisek pomoci československé reprezentaci. Jediný z mezinárodního hlediska vyhovující střelecký stadion byl v Plzni, kde jej vybudovala ČSLA v roce 1963.

Hodně problémů čekalo na vyřešení, mnoho úkolů na splnění. Bylo třeba zajistit podmínky pro činnost (prostory, šatny, střelnice). S těmito problémy značnou měrou pomohla Krajská správa SNB Západočeského kraje. Po meziresortní dohodě s ministerstvem Národní obrany došlo k uzavření nájemní smlouvy o používání lobezského střeleckého stadionu oddílem Rudé hvězdy, včetně šaten a používání společných zařízení střelnice. Postupem času se oddíl naplňoval sportovci i trenéry z celého Československa. Součástí oddílu byli i vojáci základní služby (vojska MV). V roce 1974 došlo ke změně organizační struktury vrcholového sportu. V této době mělo středisko 15 sportovců instruktorů, 8 vojáků základní služby, 4 trenéři a 5 členů SVS - M. Vzhledem k velikosti vrcholového oddílu byl změněn statut na středisko vrcholového sportu. Ke zlepšení tréninkových podmínek přispělo přestěhování do nové provozní budovy v roce 1978. V létech 1978 až 1983 byly při našem středisku zřízeny základny mládeže v pistolových disciplínách a to v Brně, Ostravě, Pardubicích a Plzni. Tyto zabezpečovaly ve velké míře kandidáty pro středisko vrcholového sportu mládeže (odchovanci Putna, Skupa, Renner, Kužvart a další).
V důsledku společenských změn po roce 1989 skončili vojáci základní služby svoji činnost v roce 1994. Struktura oddílu umožňovala provozování všech kulových střeleckých disciplín z programu Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. I přes počáteční potíže  dosahovali střelci velmi dobrých sportovních výsledků. Tři sportovci se nominovali na MS v roce 1966. Nejúspěšnějším byl Rudolf Pojer - dvakrát čtvrtý a Josef Šváb se podílel na zisku bronzové medaile dužstva. První individuální medaili a zároveň i titul Mistra Evropy získal Vladimír Hurt v roce 1968. Petr Kovařík získal jako první individuální medaili na MS. Historicky první titul Mistra Světa získal Karel Bulan v roce 1974. Prvním střelcem v České republice, který získal tři tituly Mistra Světa je Petr Kůrka. V roce 1994 byla panu Petru Kůrkovi udělena cena PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, nejvyšší ocenění ČOV.
Mimo vrcholné sportovní akce se naši sportovci zúčastňovali řady dalších mezinárodních závodů - Světových pohárů, Spartakiády bezpečnostních sborů socialistických zemí, Družba a MIstrovství Evropy - Policie USPE.
Na OH 2000 v australském Sydney se podařilo získat Martinu Tenkovi první olympijskou medaili - bronzovou v libovolné pistoli. Na OH 2004 v řeckých Aténách získala Kateřina Emmons (Kůrková) bronzovou medaili ve vzduchové pušce. Na OH 2008 v čínském Pekingu získala Kateřina Emmons (Kůrková) zlatou medaili ve vzduchové pušce a stříbrnou ve standardní malorážce.